Rektangulär: Visar om man avtalat om fast pris för uppar-betad tid och/eller övriga tillägg såsom materialkostnaderRektangulär: Klicka på frågetecknen om du behöver hjälpRektangulär: Aktuellt ekonomiskt
resultat i
projektet 
Rektangulär: Upparbetat värde av tid och ev inköp som vidare-faktureras Rektangulär: Belopp som kan faktureras vid nästa fakture-ringstillfälle

 

Rektangulär: Om verksamheten innebär att sälja  en viss produkt kan antalet sålda enheter registreras härRektangulär: Registrering av upparbetad tid för en viss åtgärd

 

Rektangulär: En annan användare arbetar med markerat projekt. Det är då inte tillgängligt för andra användare. Därmed förhindras att den andra användarens uppdateringar går förlorade

 

Rektangulär: Visa samtliga data i ett projekt, bl a
hur mycket som kan faktureras.

 

Rektangulär: Ändring av en viss åtgärd, i detta fall kostnaden för ett inköp som skall vidare-faktureras

 

Rektangulär: Registrering av kostnader som belastar projektet med inte direkt vidarefaktureras,
såsom t ex lönekostnader

 

Rektangulär: Resultatet beräknas som debiterbara kostnader – interna kostnader. Tillägg som har ett fast pris på 7500 har i själva verket kostat 10.000 vilket påverkar resultatet.Rektangulär: Lönekostnader belastar projektet men det är arbetet, i detta fall montering, som debiteras.Rektangulär: Röd text indikerar  att fast pris har lämnats på tilläggs-kostnader, t ex på material.

 

 

Rektangulär: Sök vissa projekt, i detta fall säljare Lisas projekt och alla renoveringsprojekt. 
Sökning sker såväl bland aktuella projekt som bland avslutade projekt

 

Rektangulär: Uppgifter från valt projekt visas och kan skrivas ut. Värdefullt t ex om man behöver underlag för en ny offert på ett liknande uppdrag.

 

Rektangulär: Försöker man avsluta ett projekt innan allt är fakturerat  hindras man att avsluta projektet

 

Rektangulär: Du kan blixtsnabbt ta fram summor för ”förkalkylerat”, ”nedlagd tid”, ”upparbetat”, ”resultat” och ”hittills fakturerat” för en viss säljare, en viss månad, en viss kund eller alla dessa i kombination, t ex för en viss säljare under en viss månad. Du kan också välja valfria projekt genom att bara klicka på raderna och få fram motsvarande summor.